meepshop

簡約派,圓弧線條水鑽耳環meepshop

COR-DATE x modern modemeepshop

COR-DATE,羽狀葉耳環meepshop

三角鑽紋路銅片前後佩戴耳環meepshop

行星繞行水鑽珍珠耳環meepshop

網狀花紋水鑽耳環meepshop

COR-DATE X JING,脆弱之花meepshop

童話故事,瓢蟲戒指meepshop

花束珍珠長鏈meepshop

直條碎鑽短鏈meepshop

水鑽簍空雕花長版耳環