COR-DATE|扇形水鑽手鍊
COR-DATE|扇形水鑽手鍊
定價NT$ 1,280
NT$ 1,280
COR-DATE|三葉水鑽垂吊耳環
COR-DATE|三葉水鑽垂吊耳環
定價NT$ 780
NT$ 780
COR-DATE|小稻穗手鍊|白鑽
COR-DATE|小稻穗手鍊|白鑽
定價NT$ 980
NT$ 980
PACKAGE 紙盒包裝
PACKAGE 紙盒包裝
NT$ 25
COR-DATE|優雅小姐|珍珠稻穗長鏈
COR-DATE|優雅小姐|珍珠稻穗長鏈
定價NT$ 2,280
NT$ 2,052
COR-DATE|優雅小姐|珍珠稻穗短鏈
COR-DATE|優雅小姐|珍珠稻穗短鏈
定價NT$ 2,080
NT$ 1,872
COR-DATE|星空長鏈
COR-DATE|星空長鏈
定價NT$ 1,480
NT$ 1,332
COR-DATE|綻放短鏈
COR-DATE|綻放短鏈
定價NT$ 1,680
NT$ 1,512
COR-DATE|童話故事|瓢蟲戒指|綠色
COR-DATE|童話故事|瓢蟲戒指|綠色
定價NT$ 1,080
NT$ 810
COR-DATE|童話故事|瓢蟲戒指|白
COR-DATE|童話故事|瓢蟲戒指|白
定價NT$ 1,080
NT$ 810
COR-DATE|螢火蟲森林戒指
COR-DATE|螢火蟲森林戒指
定價NT$ 1,280
NT$ 1,280
COR-DATE|星星搖曳耳環
COR-DATE|星星搖曳耳環
定價NT$ 720
NT$ 720
COR-DATE|直條碎鑽短鏈
COR-DATE|直條碎鑽短鏈
定價NT$ 820
NT$ 820
COR-DATE|晨露短鏈
COR-DATE|晨露短鏈
定價NT$ 1,680
NT$ 1,260
COR-DATE|水晶吊鐘中長鍊
COR-DATE|水晶吊鐘中長鍊
定價NT$ 1,680
NT$ 1,680
COR-DATE|簡約派|細版珍珠旋繞戒指|酒紅色
COR-DATE|簡約派|細版珍珠旋繞戒指|酒紅色
定價NT$ 480
NT$ 480
COR-DATE|簡約派|細版珍珠旋繞戒指|科技色
COR-DATE|簡約派|細版珍珠旋繞戒指|科技色
定價NT$ 480
NT$ 480
COR-DATE|簡約派|細版珍珠旋繞戒指|白色
COR-DATE|簡約派|細版珍珠旋繞戒指|白色
定價NT$ 480
NT$ 480
COR-DATE|眼淚y字短鏈
COR-DATE|眼淚y字短鏈
定價NT$ 1,180
NT$ 1,180
COR-DATE|小豆色烤漆不對稱蝴蝶耳環
COR-DATE|小豆色烤漆不對稱蝴蝶耳環
定價NT$ 1,380
NT$ 1,104
COR-DATE| 花束小水鑽垂吊耳環
COR-DATE| 花束小水鑽垂吊耳環
定價NT$ 580
NT$ 522